ARBEIDSHELSE

Bedriftshelsetjeneste

Optima Helse tilbyr bedriftshelsetjeneste i samarbeid med AktiMed Norge AS. AktiMed er et landsdekkende bedriftshelsekonsept med fokus på fleksible og helhetlige løsninger for den enkelte bedrift. I tillegg til bedriftshelsetjeneste tilbys tjenester innen utvikling av HMS - systemer, test og trening og utvikling i virksomheten.

Arbeidsmiljøprosjekter

Vi har lang erfaring med vurdering av arbeidsmiljøfaktorer. Gjennom vår kompetanse som fysioterapeuter og arbeidsmiljøkonsulenter kan vi bidra med gode løsninger som gir resultater. Prosjektene utføres som selvstendige prosjekt i større eller mindre bedrifter eller i samarbeid med NAV arbeidslivstjenesten.

Arbeidsplassvurdering NAV

NAV kan tilby å dekke utgiftene til ekstern fysioterapeut som foretar arbeidsplassvurdering for sykmeldte arbeidstakere og arbeidstakere som står i fare for å bli sykemeldt. Vår bedrift har gjennomført ca 300 arbeidsplassvurderinger i Kristiansund og på Nordmøre for øvrig.

Hensikten med ordningen er å bringe kvalifisert personell inn i arbeidet med å forebygge sykmelding/få sykmeldte tilbake i arbeid, og å forebygge senere sykefravær. Oppdraget inkluderer en funksjonsundersøkelse og et besøk på arbeidsplassen for å vurdere mulige tilretteleggingstiltak som kan føre til at arbeidet kan gjenopptas helt eller delvis eller forebygge sykefravær.