FYSIOTERAPI

Fysioterapeutene ved Optima helse gir tilbud til hele befolkningen. Dette betyr at vi både gir tilbud om behandling til pasienter som har henvisning fra lege, fysioterapeutspesialist i manuellterapi eller kiropraktor, og til de som ikke har slik henvisning. Det jobber 5 fysioterapeuter ved senteret. Per Einar Gjerde og Eirik Helgesen er spesialister i Almennfysioterapi MNFF med fordypning i barne og ungdomsfysioterapi, undersøkelse og behandling i rehabilitering og helse- og miljøarbeid. Eirik har i tillegg hovedfag i fysioterapivitenskap. Sissel Helgesen har kurs innen barne - og ungdomsfysioterapi, undersøkelse og behandling i rehabilitering, nevrologisk fysioterapi og hjerterehabilitering. Maarten Seeboldt er spesialist i manuell terapi med mastergrad i manuell terapi og er kvalifisert primærkontakt. Sigve Ness Rolland er fysioterapeut og personlig trener.

Ingen ventetid på fysioterapi

Tilbudet passer spesielt godt for personer som har helseforsikring, skal raskt tilbake til arbeid eller trenger rask vurdering/avklaring. Dette kan effektivt kombineres med videre opptrening ved Optima Helse Treningssenter, under veiledning av fysioterapeut. 

Vår metode

Gjennom en grundig analyse av din sykehistorie og en effektiv klinisk undersøkelse, ønsker vi å finne og behandle årsaken til dine plager, ikke bare symptomene. Undersøkelsen understøttes av analyse og vurdering ved hjelp av bilder og video.

Våre tilbud

Individuell undersøkelse og behandling til alle typer pasienter og aldersgrupper. Vi tilbyr også behandling i hjemmet.
Gruppetilbud for personer med Parkinson og nevrologiske lidelser med lettere utfall.

Våre fysioterapeuter

Våre 5 fysioterapeuter har lang erfaring og bred kompetanse fra flere fagområder. Vi tilstreber til en hver tid å holde oss faglig oppdatert gjennom kursdeltagelse og litteraturstudier.

Se ellers informasjon om den enkelte fysioterapeut her.

Våre priser

Behandling hos fysioterapeut med driftstilskudd følger takster fastsatt av staten og baserer seg på henvisning fra lege.
Behandling hos fysioterapeut uten driftstilskudd følger egne fastsatte takster og tilbys uten ventetid.