Fysioterapi for barn og unge

Som fysioterapeuter for barn og unge søker vi å tilrettelegge deres omgivelser for å fremme optimal bevegelsesutvikling, bevegelsesglede og god helse. Vi medvirker til å fremme et godt fysisk og psykososialt miljø i barnehage, skole, institusjon, fritid og hjem. Vi samarbeider med foresatte, helsesykepleier, skole, pedagogisk-psykologisk tjeneste, ergoterapeuter, habiliteringstjenesten, sykehus, fastlege, rehabiliteringstjeneste og idrettslag.

Fysioterapi for barn og unge har som mål å bevare eller bedre barn og unges funksjonsevne, deltagelse og aktivitet. Teorier om motorisk utvikling, læring, pedagogiske og psykologiske læringsmodeller danner grunnlaget for behandlingen.

Vanlige diagnoser og problemstillinger hos barn og unge som kan behandles av fysioterapeut kan være:

 • Nevromuskulære sykdommer, for eksempel cerebral parese.
 • Muskelsykdommer.
 • Psykisk utviklingshemming.
 • Skjev nakke, tortivcollis.
 • Deformiteter, klumpfot, dysmeli.
 • Hoftelidelser; hofteleddsdysplasi, calve leg perthes.
 • Revmatiske sykdommer.
 • Følgetilstander etter ulykker.
 • Opptrening etter operasjoner.
 • Overvekt.
 • Utviklingsforstyrrelser.
 • Forsinket motorisk utvikling.
 • Barn som faller utenfor lek og aktiviteter.