Fysioterapi for eldre

Eldre menneskers helseproblemer er ofte sammensatte. Ved Optima Helse har vi god kunnskap om aldringsprosessen og eldres helse. Vi er gode på å forebygge og behandle funksjonstap som oppstår ved sykdom og skade hos eldre. Vi gir veiledning om fysisk aktivitet og gir råd om hva man som eldre kan gjøre for å bevare og fremme god helse i alderdommen.

Jo eldre du blir, desto viktigere er det å holde deg i bevegelse. Fysisk aktivitet kan redusere smerter og gi økt velvære. Det nytter å trene selv etter fylte 85 år. Gevinsten er ofte størst for dem som ikke har vært aktiv tidligere. Fysisk aktivitet og tilpasset trening forebygger og reduserer risikoen for aldersrelaterte sykdommer som hjerteinfarkt, slag, diabetes type 2 og beinskjørhet.

Ved Optima Helse gjør fysioterapeutene en grundig undersøkelse av fysisk funksjon og generelle helsetilstand. I samråd med pasienten planlegger vi behandlingen slik at den tilpasses den eldre sin funksjon og livsbetingelser.

Vi gir behandling og veiledning til eldre som har:

  • Slitasje i ledd.
  • Smerter i muskler og skjelett.
  • Beinskjørhet.
  • Hjertesvikt og sirkulasjonsforstyrrelser.
  • Svimmelhet og nedsatt balanse.
  • Kognitiv svikt.
  • KOLS og andre luftveisproblemer og lungesykdommer.
  • Revmatiske sykdommer.
  • Nevrologiske lidelser som hjerneslag og Parkinson.
  • Bruddskader, som for eksempel lårhalsbrudd.