Fysioterapi ved ortopediske tilstander

Ortopedi er læren om muskelskjelettsystemet. Det omfatter behandling av skader og sykdommer i bein, muskler og sener. Slike skader og sykdommer kan føre til smerte, leddhevelse, nedsatt bevegelighet og nedsatt muskelstyrke, og påvirke deltagelse i dagligdagse aktiviteter.

Noen av de vanligste ortopediske diagnosene er: 

  • Slitasje i ledd; hofteleddsartrose, kneleddsartrose.
  • Skulderproblemer.
  • Ryggproblemer.
  • Bruddskader.
  • Leddbåndskader.

Fysioterapeutene ved Optima Helse har inngående kunnskap om opptrening og veiledning av personer med ortopediske sykdommer, skader og operasjoner. De kartlegger problemer som virker inn på funksjon, setter opp mål sammen med pasienten, og hjelper til å bedre bevegelighet, styrke og funksjon.