Hjerte- og lungefysioterapi

For pasienter med hjerte- og lungesykdom er det viktig med regelmessig fysisk aktivitet og trening for å opprettholde eller øke funksjonsevnen og forhindre forverring av sykdommen. Effekten av trening er ferskvare, og tapes dersom man slutter å være i jevnlig aktivitet.

Eksempler på de vanligste diagnosene som vi arbeider med:

 • Hjerteinfarkt, angina og hjertesvikt
 • Hjerterytmeforstyrrelser
 • Hjerte- og lungeopererte
 • Kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS)
 • Astma
 • Sarkoidose
 • Lungefibrose

Fysioterapeutene ved Optima Helse har kompetanse i å kartlegge og teste funksjonsnivå, både i tidlig fase av sykdommen, etter skade eller operasjon og lenger ut i sykdomsforløpet. Basert på testresultater kan vi tilrettelegge et trygt treningstilbud som inneholder blant annet styrke, kondisjon og bevegelighetstrening. Som pasient får du tilpasset trening og lærer mestringsteknikker som vil bidra til mindre komplikasjoner og gi en bedre hverdag.

Dette kan vi gjøre for deg med hjerte- og lungesykdom:

 • Vurdering og testing av funksjonsnivå
 • Utarbeidelse av hjerte- og lungerehabilliteringsprogram
 • Tilrettelegging og tilpasning av fysisk aktivitet
 • Trening i grupper
 • Pusteteknikk og pusteøvelser
 • Behandling for å fjerne slim
 • Smertelindring
 • Avspenning og kroppsbevissthet
 • Behandling av muskel- og skjelettplager