VÅR METODE

Samtale

Ved hjelp av samtale og spørreskjema avklares forhold som har betydning for dine plager og hvordan plagene påvirker din helse og livskvalitet i arbeid, hjem og fritid.

Holdning

Vi observerer kroppsdelenes plassering i forhold til hverandre, og hvordan dette virker inn på belastningen av ledd, muskler og skjelett.

Bevegelse

Vi observerer kroppsdelenes bevegelser i forhold til hverandre og hvordan disse bevegelsene fungerer i forhold til omgivelsene.

Manuell undersøkelse

Vi vurderer kvaliteten i ulike typer vev for å se om det er strukturelle forandringer som har sammenheng med symptomer og funksjon.