STYRKE - TABATA

Torsdag kl 18:00

Tabata er funksjonell trening der man bruker hele kroppen samtidig. Man bruker egen kropp som belastning og i tillegg blant annet manualer, vektstenger, tau og kasser.

Tabata intervall består vanligvis av 20 sekunder høyintervalltrening og 10 sekunder pause. Dette blir repetert 8 ganger, dsv. totalt 4 minutter, før man bytter til ny øvelse. Her er det om å gjøre så mange repetisjoner som mulig på de 20 sekundene intervallet varer. Man jobber med andre ord i eget tempo ut ifra egne forutsetninger. Antallet øvelser er gjerne 8 (8 x 4 = 32 minutter), og det kan organiseres i stasjoner, eller også som en tradisjonell gruppetime. Dette gir tid til både en oppvarming og en nedtrapping/lett tøyningsdel. Tabata er en styrketrening som øker både anaerob og aerob kapasitet. Korte intervaller og korte pauser.

 

Instruktør: Ida Pettersen Storbugt

 

Påmelding